SKITSE- OG MYNDIGHEDSPROJEKT

Et skitseforslag er en idéskitse, der præsenterer en overordnet vision for et kommende byggeprojekt. Skitseforslaget kan inkludere en grov skitse af bygningens form og funktion, samt en beskrivelse af de overordnede arkitektoniske principper og materialer, der skal anvendes.

Skitseforslaget kan også indeholde ideer til placeringen af bygningen på grunden, samt forslag til integration af landskabsdesign og eventuelle bæredygtige løsninger.

Det overordnede formål med et skitseforslag er at give en første indikation af, hvordan det færdige byggeri kan se ud, og hvordan det kan opfylde klientens behov og ønsker. Det bruges som udgangspunkt for videre dialog og udvikling af projektet.

Lund og Lykkegaard A/S arbejder ofte med visualiseringer, for at illustrere tanker og visioner.

Et myndighedsprojekt skaber udgangspunktet til en byggeansøgning, der indsendes til kommunen for at få tilladelse til at udføre et byggeprojekt. Ansøgningen skal indeholde alle relevante oplysninger om projektet, herunder tegninger, der beskriver projektet. Byggeansøgningen udarbejdes af arkitekten på vegne af bygherren, og den skal overholde alle gældende regler og love inden for området, hvor projektet planlægges udført. Efter indsendelse af ansøgningen vil kommunen vurdere projektet og udstede en tilladelse, hvis alle krav er opfyldt. Her er ingeniør-tegninger og beregninger ikke et krav.

Se vores reference-projekter HER

<