DEUTSCHER CAMPUS, AABENRAA

I samarbejde med DSSV og BDN er der udarbejdet en helhedsplan for et nyt samlet campus-område i hjertet af Aabenraa. Området kommer i fremtiden ikke kun til at bestå af den tyske hal, privatskole med klasser fra 0.- 10. klasse og det tyske Gymnasium, men også et nyt kollegium, en børnehave med integreret småbørnsgruppe og et nyt køkken/kantine-område tænkes ind i området. Herved skabes trygge rammer, der kan rumme og udvikle børn fra vuggestue helt til den endelige studenter-eksamen.

Infrastruktur og synergier

Det er vigtigt at skabe synergier og samspil hvor de giver mening og fordele. Men også skabe optimale rammer for de enkelte funktioner, så kollegie-bebyggelsen kan skærme fra leg og latter fra børnehaven, så eleverne på gymnasiet kan få fredelige undervisningstimer. Opdelingen af infrastrukturen og antal p-pladser har haft et særligt fokus, for at området kan fungere optimalt.

Læs mere om vores ydelser HER

<